Wie wij zijn

Stichting plan B

Stichting plan B is een internationale groep kunstenaars van verschillende disciplines, in meerderheid wonend in Amsterdam. We zijn geïnteresseerd in het creëren van projecten waarin verschillende disciplines samengaan.     Stichting plan B is het platform dat de ruimte biedt aan nieuwe artistieke initiatieven, waarbij de uitvoeringen slechts het zichtbare resultaat zijn van een langdurig proces van experimenteren, research en theoretische discussies.. 

Doelen

 • Nieuwe projecten initiëren die gedragen worden door een multidisciplinaire dialoog
 • Opdrachten geven voor nieuwe werken aan kunstenaars
 • Het promoten en organiseren van activiteiten die een grondige reflectie en studie bevorderen gerelateerd aan de producties van de stichting: rondetafelbijeenkomsten, conferenties, workshops, masterclasses, documentaires, publicaties, etc.
 • Nieuwe communicatiekanalen aanboren zoals websites, gesprekken met het publiek na afloop van concerten, publicaties, etc, zodat het artistieke proces niet stopt bij uitvoeringen
 • Het op gang brengen van een internationale, multidisciplinaire dialoog tussen kunstenaars door samenwerkingsverbanden aan te gaan die landsgrenzen overstijgen; een gedegen dialoog die zich onttrekt aan stereotypen omtrent nationaliteit.

Uitwisseling

Opgericht in Amsterdam door een internationale pool van kunstenaars, heeft de stichting plan B als doel om culturele uitwisseling op het gebied van vernieuwende kunst te bevorderen en vergemakkelijken, evenals het promoten van bestaand werk dat weinig of geen aandacht krijgt.

Multidisciplinair

De stichting vormt een multidisciplinair platform voor kunstenaars die geïnteresseerd zijn in samenwerkingen en het oprekken van artistieke grenzen. We zijn geïnteresseerd in veelomvattende voorstellen waarin muziek, theatrale en audiovisuele elementen naast elkaar bestaan. We zoeken de rijkdom van een discussie waar alle disciplines, -opgevat als talen-, tot een uitwisseling van procedures en gezichtspunten leidt. We stellen ons voor een ruimte te creëren waarin deze talen een vruchtbaar discours met elkaar aangaan.

Het kunstwerk als de culminatie van een proces

Stichting plan B beoogt een uitwisseling die zich niet alleen beperkt tot het uitvoeren of tentoonstellen van kunst, maar ook in het bediscussiëren van het werk voor en na blootstelling aan het publiek. Het uiteindelijke kunstwerk is de formele presentatie van een moment in het creatieve proces en het is altijd een poging om op veelomvattende vragen antwoord te geven. De esthetische discussie is een wezenlijk onderdeel van de uitwisseling tussen de kunstenaars. Het formuleren van ideeën en theorieën omtrent het creatieve proces verrijkt het werk en opent nieuwe mogelijkheden voor de toekomst.

Samenwerking

Stichting plan B is op zoek naar samenwerkingsverbanden met andere instituten, zoals universiteiten, stichtingen, festivals, productiehuizen, kunstenaarsgroepen en bedrijven, theaters, galleries, etc. Samenwerkingen kunnen onze capaciteiten doen groeien in het vinden van menselijke en infrastructurele hulpbronnen, toegang tot ruimtes en het verkrijgen van fondsen. De stichting is erop gericht om samenwerking te zoeken met educatieve instituten die belang hebben bij theoritisch-conceptuele discussies, ensembles of bedrijven met interesse in het produceren van uitvoeringen.

stichting plan B

 • Voorzitter / President: Esteban Ernesto Diringuer

 • Secretaris / Secretary: Stephie Büttrich

 • Penningmeester / Treasurer: Annika Kappner

 • Artistiek leider / Artistic leader: Cecilia Arditto

 • Productie / Production: Maria Noel Dourron -

 • Artistiek leider Buenos Aires / Artistic leader Buenos Aires: Florencia Sgandurra

 • Artistiek leider Berlijn / Artistic leader Berlin: Ana Maria Rodriguez •  

Contact Us

Our Address

Stichting plan B
Schouw 11, 1113HW Diemen
Amsterdam, The Netherlands

Tel: +31 (0) 633048313
STICHTING PLAN B